ஆசிரியர்கள் பொதுமாறுதல் - கால அட்டவணை திருத்தம்

பொதுமாறுதல் – 2018-19 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு / நகராட்சிஉயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரிந்து வரும் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பொதுமாறுதலில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் குறித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது – கால அட்டவணை திருத்தம் | Download

கல்விச்சோலை - kalvisolai latest tn g.o download

Comments